Petra Werner

Petra Werner är född 1961 i Stockholm, med bakgrund som musiker i olika genrer, musikterapeut och filmvetare. Disputerade i estetik 2016 med avhandlingen ”Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969”. Verksam som bildkonstnär med utställningar sedan 2006.

Hemsida
Mer