Martin Degrell

Skriver mest om alternativ komedi på TVdags men har också fokus på film. Kulturjournalist och kritiker baserad i Malmö. Producent för HT-samtal, en podcast med forskare inom humaniora och teologi vid Lunds Universitet.

@degrell
Mer