Sara Ödmark

Journalist. Har tidigare skrivit om tv på DN.se och den egna bloggen Älskade dumburk. Adjunkt i journalistik vid Mittuniversitetet.

@alskadedumburk Hemsida
Mer